۱۴۰۰/۰۹/۱۴

قهرمان برنده جایزه هیئت ملی نقد آمریکا

قهرمان برنده جایزه هیئت ملی نقد آمریکا قهرمان برنده جایزه  هیئت ملی نقد آمریکا، هیئت ملی نقد آمریکا دو جایزه بهترین فیلم خارجی سال و بهترین […]