سامان باباخانی به عنوان مدیر بخش برندینگ نظارت بر تولید محتوای گرویتی را برعهده دارد مسئولیت‌های اصلی وی شامل اجرا و نظارت بر توسعه چشم انداز و استراتژی شرکت می‌باشد. همچنین خدمات ارائه شده در بخش برندینگ شامل طراحی استراتژی فروش و برندینگ، برندبوک و لوگو، عکاسی‌های صنعتی، کلیپ‌های تبلیغاتی توسط تیم برندینگ با نظارت او انجام می‌شود.