ایشان به عنوان سرپرست مجموعه وظیفه نظارت بر کل مجموعه و ارتقاع و کنترل کیفی تمام بخش‌ها و پیشبرد اهداف جهت رشد هر چه بیشتر مجموعه را دارد همچنین به عنوان مدیر ارشد بخش VFX مدیریت بخش ویدیو را نیز برعهده دارد و تمامی تولیدات این بخش شامل موزیک ویدیو تیززهای تبلیغاتی و جلوه‌های ویژه تحت نظارت او انجام می‌شود.